Stockon - House of Rebels


Bedrijfsinformatie Stockon

Stockon heeft sinds begin 2018 hard gewerkt om van haar platform een succes te maken. Helaas zijn wij geinformeerd dat de activiteiten van Stockon zullen worden gestaakt. De reden hiervoor is dat het niet gelukt is om externe investeerders aan te trekken, hetgeen hard nodig is in de opstartfase waarin het bedrijf zich bevindt / die nodig zijn om het platform van Stockon verder door te ontwikkelen en Stockon door te laten groeien naar een commercieel gezond bedrijf.